Personlig service – Ett vinnade koncept…

Dahlgrens Optik, som har butiker både i Stenungsund och på Tjörn. Butiken i Stenungsund ligger mitt emot järnvägsstationen och butiken i Skärhamn ligger på Hamntorget. Genom personlig service och stort kunnande har Dahlgrens Optik gjort dig kända som en pålitlig optiker som vet vad de pratar om. Dahlgrens Optik erbjuder synundersökningar i Stenungsund och i Skärhamn av legitimerade optiker.

Förutom alla privatpersoner som kommer till butikerna jobbar Dahlgrens Optik även med att erbjuda företagskunderna så kallade ”arbetsglasögon”. Företagsmarknaden är inte lika priskänslig men kräver å andra sidan snabb hantering och en korrekt leverans till sina anställda.

Företaget Dahlgrens Optik drivs, sedan några år, av Jörn och Katarina Nielsen.