Testa dina kunskaper i mötesteknik!

Rubrik är bra

Att använda kolumner kan i vissa fall vara ganska användbart!

Rubrik är bra

Att använda kolumner kan i vissa fall vara ganska användbart!

Rubrik är bra

Att använda kolumner kan i vissa fall vara ganska användbart!

Varför kommer ingen in i mötet?

Efter det att man har skapat ett möte måste mötesdeltagarna få en länk som man ansluter med. Om man använder Google Meet bör varje användare vara inloggad på sitt Google-konto. Läs här hur du betalar