Ovanlig uppstickare i assistansbranschen…

Jengla Omsorg

personlig assistans på dina villkor

Femdubblad omsättning 2016 – 2021

Att lyckas med konststycket att öka i tider då många har fått personlig assistans indragen helt, eller delvis, kräver sin förklaring. Kan det möjligen handla om hur man hanterar / coachar sina anställda, handlar det om personligt ansvar och medbestämmande eller har det med anställningsvillkoren att göra? Nja, det är nog en kombination av många faktorer. Stabil konstellation på ledningsnivå, selektiv rekrytering och engagemang kan nog vara faktorer som har gjort denna resa möjlig. En annan faktor kan vara att ligga i framkant med att använda alla innovativa verktyg för administration, rekrytering och marknadsföring. Att undvika skandaler och negativ publicitet är även detta en faktor av betydande karaktär. Omsättningen har, under de senaste 5 åren ökat från 50 till 250 miljoner vilket ju blir en femdubbling. Bra jobbat! Sedan våren 2022 har Jengla Omsorg fusionerats med FMF Assistans.